Peixun.net > 直播 > CDA数据分析师 > CDA数据分析就业班 > CDA数据分析师就业班2019-1201-视频

CDA数据分析师就业班2019-1201-视频

难度系数:
课时:0 分钟| 53人学习 分享 收藏

CDA数据分析师就业班2019-1201-视频

Excel

12-2-1

12-2-2

12-2-3

12-2-4

12-2-5

12-3-1

12-3-2

12-3-3

12-3-4

12-3-5

12-4-1

12-4-2

12-4-3

12-4-4

12-4-5

12-5-1

12-5-2

12-5-3

12-5-4

12-5-5

12-6-1

12-6-2

12-6-3

12-6-4

数据库

12-9-1

12-9-2

12-9-3

12-9-4

12-9-5

12-10-1

12-10-2

12-10-3

12-10-4

12-10-5

12-11-1

12-11-2

12-11-3

12-11-4

12-11-5

12-12-1

12-12-2

12-12-3

12-12-4

12-12-5

12-13-1

12-13-2

12-13-3

12-13-4

12-13-5


课程订阅

讲师介绍


Peixun.net

CDA数据分析师就业班2019-1201-视频

请认真填写以下信息,方便为您服务
  • 姓名:
  • 电话:
  • 邮箱:
  • 备注:
  • 邀请码:
  • 您还可以选择 登录 或者 注册 更方便您管理课程。

Peixun.net

您关于:

CDA数据分析师就业班2019-1201-视频

的报名信息已经提交成功。

去购物车结算
您可以选择 登录 或者 注册 更方便您管理课程。
回头再说

邮件已发送!

已成功发送邮件到您注册的邮箱 请前往查询并点击链接重置密码

有待解答的问题

3 名学员对您的课程提问,需要您作出回答。 现在就去